Czas oczekiwania na auto

Ile obecnie czekacie na wyprodukowanie samochodu?